Obec Zámrsk

Obec Zámrsk - zámekObec Zámrsk leží v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí, 5 km severozápadně od města Vysokého Mýta a 7 km jihozápadně od města Chocně na 49. stupni, 59. minutě a 11. vteřině severní zeměpisné šířky a 16. stupni, 7. minutě a 46. vteřině východní zeměpisné délky. Stav obyvatel se v posledních letech pohybuje okolo 750. Obec se rozkládá na 747 ha, nadmořská výška částí obce je mezi 253 až 279 metry nad mořem. Obcí protéká řeka Loučná. Katastrem obce prochází hlavní železniční trať Praha-Česká Třebová-Olomouc a silnice I/35 Hradec Králové-Vysoké Mýto-Litomyšl. K dalším komunikacím patří původní státní silnice z Vysokého Mýta do Hradce Králové a krajská silnice do Chocně. Ze silnice I/35 odbočuje na křižovatce silnice I/17 do Chrudimi.

První písemná zmínka o obci se objevila 3. prosince 1349 v dopise pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic papeži Klimentu VI. V dokumentu bylo psáno o existenci farního kostela v obci Zámrsk, což zároveň i dokládá, že vesnice je ve skutečnosti mnohem starší, neboť stavby kostela a fary byly již delší dobu zbudovány.

 

Geografie:

 

Zámrsk je obcí geograficky poměrně rozlehlou a skládá se ze tří částí:

Zámrsk - centrum obce ve východní části. Zde leží centrum obce s historickými budovami, část nazývaná Stará Ves s podlouhlou obdélnou návsí, Úvoz a Závodní strana, dále sídlištní zástavba domů z 50. a 70. let minulého století i rozsáhlá zástavba rodinných domů z poslední doby – sídliště Na Skalce. K této části patří i zástavba poblíž železniční stanice v nejsevernější části.

Jihozápadně od centra obce, za řekou Loučnou leží Nová Ves. Je to zástavba domů a drobných usedlostí, vznikajících od poslední čtvrtiny 18. století po obou stranách místních cest mezi Zámrskem a Janovičkami. Dolní ulice je zvána také Lipová podle lip vysázených v roce 1908 k jubileu 60ti let panování císaře Františka Josefa I.

Západně od nejsevernějšího cípu Zámrsku, na protilehlé straně za silnicí I/35 leží část Janovičky, která byla k Zámrsku připojena k 1. lednu 1962. Janovičky se rozkládají v rovině a jsou tvořeny dvěma hlavními částmi - drobnou domkářskou zástavbou a zástavbou větších usedlostí podél trojúhelníkové návsi s kapličkou.

 

Ze života obce

Z občanské vybavenosti obce: je zde dobře zásobená samoobslužná prodejna se sortimentem smíšeného zboží, obecní knihovna, sídlí zde pobočka České pošty. V obci je mateřská škola i základní škola 1. až 5. ročník, při mateřské škole je kuchyně, kterou využívají obě školy. V obci je penzion pro seniory s 11 byty. V obecní budově v parku (bývalá oranžerie z roku 1843) s vybavenou kuchyní a společenskou místností se pořádají veřejné i soukromé slavnosti. Ve správě obce je i místní hřbitov.

Dříve spíše zemědělský ráz obce v poslední době ustupuje do pozadí, hlavními zaměstnavateli ekonomicky aktivního obyvatelstva jsou velké strojírenské firmy se sídlem ve Vysokém Mýtě nebo Chocni. Za hlavní potenciální zaměstnavatele v obci lze považovat firmu Brück AM, dále Státní oblastní archiv, Pilu Zámrsk s.r.o.. Sídlí zde Dostihové centrum, autobazar,  autoopravny, truhlářství, projektantská firma, kadeřnictví, jsou zde v provozu pohostinská zařízení, v obci má sídlo i několik soukromě hospodařících rolníků. ¨

Společenský a kulturní život v obci zajišťují místní spolky (Hasiči Zámrsk i Hasiči Janovičky, Myslivecké sdružení Majka, SK Zámrsk), Základní i Mateřská škola a Obecní úřad. Sportovní akce v obci se konají převážně na dobře udržovaném hřišti ve správě SK Zámrsk.

 

Vyhledat v textu

28. 6. Lubomír

Zítra: Petr a Pavel

ROZVOZ KRMIV FIRMY ZOOFLOR

Termíny rozvozu a info

Časopis PREVENCE KRIMINALITY

PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY

 

www.mesta.obce.cz

www.puhy.net

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

163626