image

Vyhledávání

Informační SMS

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
PÁLENÍ ČARODĚJNIC V RAJČURU
1
STAVĚNÍ ZÁMRSKÉ MÁJE 1.5.
2
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY V ZÁMRSKU
3
DOVOLENÁ V ORDINACI MUDR. BROMOVÉ 3.5.2024
4
FOTBALOVÝ ZÁPAS SK ZÁMRSK PROTI FK PROSEČ
5
6 7
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 7.5.
8
SVOZ KOVOVÉHO ODPADU 8.5.2024
9 10
SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ 10.5.
11 12
13
ODSTÁVKA ELEKTŘINY 13.5.
14 15 16
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY 16.5.
17 18
FOTBALOVÝ ZÁPAS SK ZÁMRSK - LETOHRAD B
19
LETNICE 2024
20
ODSTÁVKA ELEKTŘINY 20.5.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A OBJEMNÉHO ELEKTROODPADU
21
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 21.5.
22
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ZÁMRSKU DNE 22.5.
SVOZ PAPÍRU 22.5.
23
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY MUDR. BROMOVÉ 23.5.
24
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OBECNÍ PRODEJNY 24.5.
25
MOBILNÍ SBĚR ODPADU 25.5.2024
26
27 28 29 30 31 1
DĚTSKÝ DEN S UDICÍ 1.6.
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉ OBECNÍ PRODEJNY
PRODEJ PEČIVA V OBECNÍ PRODEJNĚ V PÁTEK 31.5. A V SOBOTU 1.6. 2024
Prodejna Zámrsk – KONZUM Partner
2
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ŽEN NA PRVÁKU
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Hasiči > Hasiči Zámrsk - původní > Historie sboru

Historie sboru v letech 1882 - 1999

Sborové stanovy byly schváleny na schůzi 31.ledna 1882. Hasičský sbor Zámrsk byl založen 26. března téhož roku. Obecní výbor jednal o založení již 8. října a 30. prosince 1881. Jeho prvním velitelem byl zvolen starosta obce Josef Toušek. Dalšími zakládajícími členy byli Jan Koráb, Bedřich Fränkl, Jan Hánl, František Berger, čestným členem se stal majitel velkostatku Jan Gottl. V témže roce byla zakoupena z vypůjčených peněz čtyřkolová stříkačka v ceně 560 zlatých. Předsedou sboru zvolili členové Jana Korába, mlynáře z čp.56.

Byla pořádaná praktická a poplachová cvičení. Členové byli školeni i teoreticky. Pravidelně byly pořádány hasičské plesy. V období let 1883-1939 se sbor zúčastňoval župních a okrskových cvičení a sjezdů. Sbor se dvakrát pro neshody mezi členy rozpadl (1903,1912), ale opět byl vždy obnoven. Od roku 1927 působila při sboru samaritánská jednotka.

V roce 1929 se sbor zúčastnil vítání prezidenta T.G. Masaryka v Zámrsku a znovu opět v roce 1932. V letech 1940 až 1945 ustává činnost úplně, ale v roce 1945 obnovil činnost a začal plnit opět nejen úkoly požární ochrany, ale jeho činnost se projevovala i v oblasti společensko-kulturní a sportovní.

V roce 1953 byl Sbor dobrovolných hasičů přejmenován po vydání zákona o požární ochraně na Československý svaz požární ochrany – základní organizace v Zámrsku a byl včleněn do Národní fronty. Ke svému původnímu názvu se vrátil v roce 1990. Dne 31. března 1998 na valné hromadě se sbor odhlásil ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a byl odhlasován nový název „ Hasiči Zámrsk“.

Od padesátých let prováděli členové pravidelné preventivní prohlídky obytných budov a provozoven v obci. Brigádně se podíleli na obecních stavbách a akci Z, při pomoci v zemědělství a na údržbě techniky, výstroje, výzbroje a požární zbrojnice. Na přelomu padesátých a šedesátých let činnost organizace stagnovala. Oživení nastalo od poloviny 60. let. Od roku 1951 do roku 1975 byl předsedou organizace Leopold Učík, který za obětavou práci obdržel několik svazových vyznamenání. V roce 1979 do řad požárníků vstoupilo 13 členek ČSČK, které založily družstvo žen pro účast na sportovních soutěžích požárních družstev. I když toto družstvo v roce 1989 ukončilo činnost, nadále se členky scházejí. Požárníci spolu s členy ČSČK přebudovali v roce 1979 kotelnu na sídlišti na klubovnu. Obě organizace pořádaly společné zájezdy. V roce 1985 bylo založeno družstvo mladých požárníků, které vedl Miroslav Viktorín. Byla to jediná cesta, jak si vychovat nástupce. Bohužel družstvo v roce1990 zaniklo.

Po ztrátě kroniky se nebylo oč opřít a tak o činnosti sboru od roku 1982 až 1997 není písemná zmínka.

V roce 1997 dochází k doplnění a částečnému omlazení Zásahové jednotky. Zásahová jednotka je zařazena pod HZS Ústí nad Orlicí. Jednotka musela být vybavena novými ochrannými pomůckami, svolávači. Její členové musí být pravidelně proškolováni.

V roce 1999 dochází k omlazení členské základny a ke změnám ve složení výboru. Naše sdružení Hasiči Zámrsk je vedeno novou generací. Tímto se uzavřela jedna z kapitol činnosti zámrských hasičů. Odstoupivší členové jsou vždy nápomocni.

Historie sboru v letech  2000 - 2005

V roce 2000 došlo ke změnám ve složení výboru. Naše sdružení Hasiči Zámrsk je vedeno novou generací. Tímto se uzavřela jedna z kapitol činnosti zámrských hasičů. V tomto roce došlo k modernizaci techniky, za pomocí Obecního úřadu se nám podařilo získat modernější vozidlo Avia 31. V prospěšných akcích a brigádách jsme provedli sběr železného šrotu, provedli jsme nátěr vrat hasičské zbrojnice, úklid sloupů po Telecomu. Při kulturních akcích jsme pořádali diskotéky a při dětském dnu jsme předvedli ukázku hašení pomocí pěny.

V roce 2001 ve spolupráci se Základní školu jsme pořádali brannou hru s ukázkou hašení. Dále jsme zajišťovali pořadatelskou službu při Májovém Zámrskání a také na koncertu dětské dechové hudby. Družstvo Hasičů se zúčastnilo fotbalového turnaje. Také jsme uspořádali zájezd na jižní Moravu.

V roce 2002 se konaly oslavy 120 let založení našeho sboru Hasiči Zámrsk. Opět jsme zajišťovali pořadatelskou službu na Májovém Zámrskání. Dále jsme se zúčastnili svěcení obecních symbolů. V prosinci jsme uspořádali Štěpánskou diskotéku.

V roce 2003 jsme ve spolupráci se Základní školou uspořádali dětský maškarní ples. Obecnímu Úřadu jsme pomáhali odstraňovat na křižovatce zastaralé sloupy elektrického osvětlení, které ohrožovaly bezpečnost silničního provozu. Ve spolupráci s MŠ a ZŠ jsme pořádali pro děti brannou hru, poté byla dětem předvedena naše technika. V tomto roce jsme uspořádali I. Hasičský diskoples. Dále jsme uspořádali již II. Štěpánskou diskotéku. V tomto roce jsme přijali novou členku, Gabrielu Kozmovou z Hradce Králové, která náš sbor reprezentovala na 21. cyklistickém Mistrovství světa hasičů ve Val di Fiemme, kde se umístila v silné mezinárodní konkurenci v kategorie žen dvakrát na třetím místě.

V roce 2004 se náš sbor zúčastnil oslav 110 let založení sboru v Dobříkově. Naše družstvo se zúčastnilo fotbalového turnaje. V tomto roce nám Obecní Úřad nabídl k využití prostor v bývalé cihelně na víceúčelový sportovní areál. V červnu bylo našemu sboru přiděleno Ministerstvem obrany vozidlo CAS 32 T 148.

V roce 2005 byl náš sbor požádán, aby na Zámrskání prováděl pořadatelskou službu. Ve spolupráci se ZŠ jsme uspořádali brannou hru pro děti. Našemu sboru byla nabídnuta železná hala a buňky v Karose. Halu jsme museli rozebrat a převézt do Zámrsku, stejně tak i buňky. Bylo také dovezeno přidělené vozidlo CAS 32 T 148, na kterém je potřeba udělat mnoho práce.