image

Vyhledávání

Informační SMS

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2.7.
3
SVOZ KOVOVÉHO ODPADU 3.7.2024
4 5
SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ 5.7.
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 16.7.
17
SVOZ PAPÍRU 17.7.
18 19 20 21
RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM HLEDÁ DO ZÁMRSKU OSOBNÍHO ASISTENTA
22
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA ÚŘADĚ V DNECH 22.7. A 24.7.
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY 22.7.
UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU V DOBŘÍKOVĚ 22.7.-26.7.
23
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA ÚŘADĚ V DNECH 22.7. A 24.7.
24
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA ÚŘADĚ V DNECH 22.7. A 24.7.
25 26 27 28
29 30
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 30.7.
31
KOMPOSTÉRY, VYVÝŠENÉ ZÁHONY A POPELNICE NA PLAST
NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST - D35
1 2
SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ 2.8.
3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Strom roku 2004

Strom roku 2004 - šestikmenná lípa ze zámrského parku

KVĚTEN 2004:

Z podnětu Obecního úřadu a společně s ním jsme se přihlásili do ankety „strom roku České republiky 2004“ pořádanou Nadací Přátelství Brno. Uvítali jsme to, neboť jsme si oblíbili jeden strom v zámeckém parku, ke kterému máme bližší vztah. Je to šestikmenná lípa. Děti ze základní i mateřské školy ji často navštěvují, hrají si s ní, ale neničí ji. Ta lípa snad každé dítě přitahuje. Je to jejich Raketa, jak si ji představují a nazývají.

Při zjišťování bližších informací jsme zjistili, že výška stromu je 32,96 m. Měřili jsme obvody všech šesti kmenů a vyšel nám průměrný obvod 71 cm.     

Co neznáme přesně, je stáří a původ 6 kmenů. Je tu několik odhadů. Nám se líbí domněnka, kterou nám potvrdil Výzkumný ústav v Průhonicích. Jedná se o zmlazování lip – bylo nám vysvětleno, že naši předkové dobře věděli, jak lípy zmlazovat. Pokud bylo jádro stromu duté a ztrouchnivělé, uřízli kmen. Po obvodu pařezu začnou vyrůstat nové výhony a vznikají noví jedinci. Říká se tomu vegetativní rozmnožování – lidově pařezové zmlazování.

Naši žáci se pokusili vytvořit ve své fantazii pověsti, které se vážou k vysvětlení šesti kmenů lípy. Dvě pověsti z mnoha Vám zde předkládáme:

Pověsti o lípě

Děti ve 3. a 4. ročníku ve skupinách lípu namalovaly. Prvňáci a druháci otiskli ve družině do plastelíny krásnou strukturu kůry. Otisk zalili sádrou a vyrobili kachli. Pokusili se také listy lisovat a připravit tím list do herbáře.

S tím vším chceme seznámit komisi jmenované ankety a přidat se k dalším účastníkům soutěže a společně s nimi seznámit širší veřejnost s krásami, které kolem sebe vidíme.

Lípa

ŘÍJEN 2004:

Je krásný podzimní čas, babí léto. Co víc si můžeme přát ? Listí se barví dozlatova a nám je při tom pohledu pěkně. Zlatavě je zbarvena i naše favoritka – šestikmenná lípa, která získala 22. 10. 2004 v Brně to nejvyšší ocenění - stala se Stromem roku České republiky v roce 2004. Kdo jste ji v tento podzimní čas ještě neviděl, udělejte si procházku do zámeckého parku a potěšte se pohledem nejen na ni, ale i na ostatní stromy. Nebudete litovat. Jak to, že se naše lípa dostala do finále, že vyhrála? Pojďte si s námi zavzpomínat.

 Přenesme se na konec května, kdy nám z Obecního úřadu v Zámrsku sdělují, že se můžeme zapojit do ankety STROM ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2004. (Viz: www.stromzivota.cz )Ani chvilku neváháme. Hned nás napadá, který strom přihlásíme. No přece šestikmennou lípu. Vždyť k ní máme velice vřelý vztah. Můžeme ji pozorovat každý den, celý rok. Chodíme totiž kolem ní do školní jídelny, hrajeme si, jako děti z MŠ, v jejich kmenech, ale neničíme ji. Malujeme ji ve výtvarné výchově. Je to naše raketa. Pro to všechno představujeme naši lípu 31. 5. jako kandidáta ankety strom roku, vyhlášenou Nadací Partnerství v Brně. Při podání návrhu bylo důležité splnit tyto požadavky: přiblížit lokalitu, vyjádřit vztah k danému stromu, zadat parametry – průměr kmenů a výšku. Úkol jsme splnili a do nadace od nás putovala velká krabice s návrhem, který obsahoval písemný popis, vylisovanou větvičku připravenou do herbáře s udáním lokality a názvu stromu. 1. a 2. ročník vytiskl do plastelíny kůru lípy, vylil ji sádrou a vyrobil kachel, který natřený hnědou barvou putoval také na místo určení. Třeťáci se čtvrťáky vymysleli novodobé pověsti a dvě z nich (S. Rozlivkové a J. Kalouska) jsme také přibalili. Nejvíce místa zabraly v krabici velké obrazy lípy, malované různou technikou – vodové barvy, temperové barvy, kombinované s křídami atd. Lípa na nich byla zvěčněna za deště, za slunného dne, v noci za úplňku. Do Brna putovalo celkem 7 kolektivních prací. Pan ing. Pavel Matys změřil výšku stromu. Nikdo by nevěřil, že měří 32,96 m. Samozřejmě nechyběly ani fotografie celého stromu, tak i detail  kmene. Tato  prezentace zřejmě rozhodla, že jsme byli vybráni do finále spolu s dalšími jedenácti stromy z 87 navrhovaných. Od této doby soutěžíme za Pardubický kraj pod číslem 8. Teď už záleží jen na nás, píše se v dopise z Nadace Partnerství, kolik naši finalisté  dostanou hlasů. Letos je anketa ztížena tím, že každý hlas se musí zaplatit 3 korunami. S bojem za lípu začínáme již na začátku prázdnin. Nejprve se snažíme při každém podpisu  vybírat 3,- Kč. To se nám daří v Obecní prodejně, ale mimo obec nikoli. Proto volíme další variantu. Oslovujeme sponzory, seznamujeme je s naší anketou a oni nám přispívají na nákup hlasovacích lístků a se svými zaměstnanci nám dávají také  hlasy.  Ze získaných peněz nakupujeme  archy a posíláme jiným organizacím a školám, které jsou ochotny věnovat své hlasy pro náš strom. Pomalu se nám začíná dařit. Přicházíme na to, že i sebelepší propagace ve vitrínách městského úřadu či v novinách, nepřispívá k většímu darování hlasů. Nejlepší je osobně agitovat, jít za lidmi s připravenou prezentací, pohovořit s nimi. V tomto snažení nám hodně pomáhají rodiče a příbuzní našich žáků. Nejvíce hlasů  z blízkého okolí sehnala paní Božena Janíková. To se dalo počítat na stovky. Všem za tuto službu děkujeme. Písemně jsme oslovovali školy z okolí a zasílali jim k podepsání přiměřený počet archů. Některé školy nás velmi překvapily. Žádaly si ještě o další. Zřejmě využily tuto akci v hodinách přírodopisu, v ekologické výchově a dokázaly z přiložených materiálů vyzdvihnout úlohu stromů a ukázat, jaký význam bude mít každý hlas pro náš strom. Naopak však byly i školy, které nám poslaly na naše vyžádání archy prázdné, poloprázdné až u samotné uzávěrky soutěže. To nám trochu narušilo naše snažení. A jsou i školy, které dodnes neposlaly ani jeden vyplněný arch. Nepomohlo ani připomínání 14 dní před koncem soutěže, že potřebujeme archy vrátit, třeba prázdné, protože nás to stálo peníze. Leč marně. Nevadí. Lidé mají své problémy a úkoly, které se snaží vyřídit dříve. Pro každého je něco jiného důležitější než pro ostatní. Ani takový přístup neodsuzujeme. Je to tak, jak to je. I s tím jsme počítali. Není to pro život to nejdůležitější. Blíži se uzávěrka ankety. My máme již ve škole více než 2000 hlasů. Mnoho hlasovacích archů je ještě mezi lidmi. Hlavou se nám honí otázky:  Je nutné ještě přikoupit archy? Nebo to stačí? Chceme přece vyhrát, tak co s tím? Kolik hlasů mají asi ostatní stromy ? Pak se rozhodneme: Nestačí!! Dali jsme se do toho, tak budeme ještě bojovat. Nato objednáváme dalších 50 archů a potom ještě 30. A opět kolotoč. Některá místa si necháváme pro oslovení až na konec. Zatím připravujeme slavnost pro vyhlášení naší lípy Stromem naší vesnice. Tady předpokládáme, že se další veřejnost podepíše a společně s námi prožije u lípy pohodové odpoledne. Prostřednictvím regionální ředitelky Rádia OK Hany Martinkové zveme přátele, kteří mají rádi přírodu,  na toto setkání. Sponzorům posíláme pozvání, slavnost necháváme vyhlásit v obecním rozhlase a vlastnoručně vyrobenými pozvánkami oslovujeme i naše spoluobčany. Celý týden před danou akcí není pěkné počasí. Je chladno a prší. Avšak 25. září, kdy se slavnost v našem zámeckém parku uskutečňuje, se vyjasňuje. Domníváme se, že se  tato akce zdařila. Každý si mohl vybrat. Hrály tu dvě kapely : Muziga manželů Vedralových a Minaret z Litomyšle. Občerstvení bylo zajištěno a pohoda tu také dýchala. Pro děti byly připraveny soutěže tematicky zaměřené právě na lípu. Při  setkání jsme dostali přes 100 hlasů a na dalších 100 hlasů jsme rozdali archy, které se nám do začátku října postupně vracely podepsané. Soutěž v malování lípy a ve skládání básniček jsme vzhledem k nedostatku času nevyhodnotili. Děláme tak nyní v přiložené příloze. Hlavní věc je, že jsme si lípu vyhlásili Stromem roku naší vesnice. Pokud nevyhraje celostátně, nevadí. Pro nás je stejně už první. Je začátek října. Doba těsně před uzavřením soutěže se nám velice líbí. Radostně vítáme každý hlas, který se vrátí.  Byl den, kdy nám jich přišlo 500. A opět odškrtáváme školy, které nám je zaslaly. Od 4. října  do 8. října je hlasování tajné. Na internetu již žádné hlasy nenaskakují a my objíždíme ještě místa, která pro nás byla rezervou a dáváme  podepisovat poslední archy. Závěrečnou obálku se 650 hlasy posíláme do nadace v pátek 8. 10. ve 13. hodin. Tak a je hotovo. Teď je klid před bouří.  Jak to všechno dopadne? Někteří lidé nás upozorňují, že slyšeli, že jsme nevyhráli. Jiní říkají: „Zůstali jste za 1. stromem o 1800 hlasů.” Stále nevíme, jak na to někdo přišel, když je všechno až do vyhlášení tajné. Autobus je zajištěný dobrými lidmi a těšíme se na cestu do Brna. Je pátek ráno. Děláme poslední přípravy, učení nám nejde moc od ruky a jsme takoví nesví. Někdo chce jen 1. místo, jiný se spokojí i se čtvrtým. Motivujeme se, že je dobře, že jsme přispěli na dobrou věc. Tyto pocity nás doprovázejí až do okamžiku, kdy v 10 hodin volá Česká televize, že za hodinu dorazí a natočí jeden šot u šestikmenné lípy. To už něco tušíme. Proč by to dělali, kdybychom dobře nedopadli? V 11 hodin nám redaktor oznamuje, že jsme na 99% vyhráli anketu. V tu chvíli to z nás všechno spadlo. Ale stejně tomu do vyhlášení ještě úplně nevěříme. Do Brna odjíždíme i s páťáky , které jsme přizvali. Jede nás 35 dětí a 8 dospělých. Odjíždíme po vyučování ve 12: 30 od pošty. Chceme stihnout soutěže připravené pro děti z Brna a okolí. Velká objížďka před moravskou metropolí a nějaká havárie na silnici nás zpozdily téměř o dvě hodiny a my musíme na soutěže zapomenout. V klidu se tedy odebíráme do McDonalda, kde od nás děti dostávají meníčko, a potom si mohou kupovat, co ještě chtějí. Po 18. hodině jedeme do Lužánek na Palackého třídu. Tam stojí Kulturní centrum SEMILASSO, naše útočiště. Je čas, proto se procházíme v přilehlém parku a hledáme nějaký podobný strom naší lípě. Nic takového tam není. Před 19. hodinou se všichni ubíráme do kongresového sálu. Na velkém plátně probíhá prezentace všech 12 stromů. Když představují strom č. 8, tleskáme. Sál se rychle zaplňuje a všem už je jasné, kam patříme. Koncert pro stromy začíná přesně v 19 hodin.Všechny nás vítá Zdeněk Král se svými písněmi a hrou na křídlo. Po něm vystupuje Žofie Kabelková. Zpívá a doprovází se na kytaru. Ve 20 hodin jsou vyhlašovány výsledky ankety. Třetí místo - ne. Druhé místo - taky ne. Teď první místo - vyhrává strom číslo 8. V tu chvíli se ozve sálem „ Hurá!!!” a  tleskání. Některá děvčata radostí brečí. Od ministra životního prostředí Libora Ambrozka dostáváme pro lípu ocenění – plaketu Strom roku 2004, pěkné knihy a velkou kytici. Děti obdržely od nadace na krk medaile z pálené hlíny. Je to pro nás nezapomenutelný zážitek. Po čtyřměsíčním úsilí je lípa na prvním místě. Dostala 4817 hlasů z celkového počtu 16 498 hlasujících. Toto vítězství přináší lípě v příštím roce odborné  dendrologické ošetření firmou EDEN z Brna.  A pohádky je konec.

Na závěr bych chtěla všem lidem, kteří s naší lípou sympatizovali a odevzdali jí hlas, poděkovat. Přispěli tím k vítězství a dobré věci.

Koordinátorka Stromu roku 2004, ředitelka Základní školy v Zámrsku, Mgr. Jarmila Jandová

Strom roku 2004